Какво е Хоспис

Под думата хоспис, най-често се има в предвид държавно (в наши дни вече и частно) учреждение, което предоставя грижи за тежко болни пациенти, прави всичко възможно за да облекчи физическото и психическото им състояние, поддържайки в същото време социалния и духовния им потенциал на възможно най-високо ниво. Хосписи в България На територията на България, през последните години откриват врати все повече и повече хосписи. Добре оборудвани, съвременени хосписи могат да бъдат открити в редица големи градове на нашата страна, като най-много са в София. Но градове като Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и много др. също имат подобни специализирани учреждения. Нерядко думата хоспис предизвиква у нас асоциации с някакъв страшен дом, от роман на Стивън Кинг, пропит с чувството за смърт, където за неопределен период от време се настаняват тежко болни пациенти, за да доживеят последните си дни в изолация от света. Това разбира се е едно голямо заблуждение. Системата от хосписи в нашата страна се развива, ставайки с всеки изминал ден по-популярно, по-ориентирано към човека и неговите съкровени нужди място. Каква е мисията на всеки Хоспис Основната идея на всеки хоспис е да се осигури достоен живот на човек с тежка болест. Немалко български хосписи работят на принципа на добре познатите онкодиспансери, разликата е в това, че първите специализират в помощ на пациенти с особено тежки случаи. Тази идея се изразява в понятието палиативна помощ. История на думата Хоспис Думата хоспис за пръв път се появява около 4 век. С нея са назовавали места, където са помагали на странници, като най-често са ги учредявали монаси, изпълнявайки по този начин Христовата заповед, повеляваща да се помага на страдащите. Латинската дума хоспис, между другото, в превод значи именно гост. А хосписът, в съвременното му тълкуване, като място за гледане на възрастни хора, се появява в 19 век. Първото подобно учреждение е било отворено в Лион от млада французойка. След което в други части на Франция, Англия и редица европейски страни се появяват подобни хосписи....

прочети още...

Share |

Публикувано от: Работещо момиче » Гурме гид - Wednesday, 4 March